Scholaris

Informacioni sistem za fakultete i univerzitete

O sistemu Kontakt

O sistemu

Scholaris je informacioni sistem namenjen fakultetima i univerzitetima. Omogućuje elektronsku prijavu ispita i evidenciju toka studija na univerzitetima, fakultetima i visokim školama.
Scholaris je nastao u saradnji sa privatnim fakultetima iz Novog Sada i Beograda kako bi omogućio elektronsku prijavu ispita, jednostavniji uvid u tok studiranja i bolje praćenje finansijskih podataka.

Scholaris je:

Moderan

Izrađen na najsavremenijim tehnologijama, pruža visoku stabilnost i moderan dizajn.

Sveobuhvatan

Obuhvata sve neophodne segmente: elektronsku prijavu ispita, evidenciju ocena, finansijske podatke i još mnogo toga.

Jednostavan za upotrebu

Pregledan i jednostavan: izrađen sa ciljem jednostavnosti i brzine u radu.

Prilagodljiv

Prilagođen širokom spektru visovisokoobrazovnih ustanova, Scholaris pruža visoku slobodu u konfigurisanju sistema.

Modularan

Po potrebi, mogu se napraviti nove funkcionalnosti kako bi sistem odgovorio potrebama Vaše visokoobrazovne ustanove.

Višejezičan

Omogućen je jednostavan odabir jezika korisničkog interfejsa.

Celine

Osnovne funkcionalnosti obuhvataju elektronsku prijavu ispita, vođenje evidencije položenih i prijavljenih ispita, ostvarenih poena, ocena, studentskih finansija, kao i komunikaciju i obaveštenja između studenata i osoblja.

Studentska služba

Studentska služba ima mogućnost pregleda i štampe podataka studenta, kreiranja ispitnih termina, unosa ostvarenih poena i ocena, kao i mogućnost prikaza statistika, prolaznosti, praćenje dokumentacije i jos mnogo toga. Studentka služba može pratiti sve podatke vezane za studente i predmete.

Podaci studenata

Rezultati ispita

Dokumentacija

Studenti

Studenti mogu prijaviti ispite i pratiti rezultate ispita preko svog korisničkog panela. Studentima se pruža uvid u položene ispite, ocene, broj osvojenih poena, kao i mogućnost online plaćanja školarine.

Elektronska prijava ispita

Uvid u rezultate ispita

Plaćanje školarine i prijava ispita

Nastavno osoblje

Nastavno osoblje može kreirati ispitne termine, unositi i pregledati rezultate ispita i aktivnosti studenata.

Kreiranje ispita

Unos rezultata

Evidencija aktivnosti

Finansijska služba

Finansijska služba ima mogućnosti unošenja i praćenja uplata studenata, rata školarine, izdavanja faktura. Postoji mogućnost automatizacije preuzimanja uplata preko izvoda.

Praćenje uplata

Kreiranje rata školarine

Izdavanje faktura

Ponuda

Besplatni probni period

Nudimo besplatni probni period od mesec dana, kao i obuku zaposlenih za korišćenje sistema.

Skalabilna cena

Kako bismo odgovorili što širem spektru obrazovnih institucija, cenu prilagođavamo prema broju studenata u Vašoj obrazovnoj ustanovi, kao i prema funkcionalnim celinama koje su Vam potrebne.

Ključ u ruke

Pristup sistemu je u potpunosti preko interneta, nema potrebe za bilo kakvim dodatnim troškovima instalacije softvera ili serverske opreme.

Kontakt

Za sve informacije, možete nas kontaktirati putem ove forme: